Hallinto

Kirkkovaltuusto

Janne Ahala, puheenjohtaja
Susanne Pohjola, varapuheenjohtaja
Lassi Alastalo
Antti Huovinen
Katriina Jalonen
Annikka Jokiranta
Pirjo Kaskinen
Tapio Keskitalo
Mirkka Lahdenranta
Marjo Lehtonen
Antti Mäkitalo
Kari Rinne
Satu Suominen
Aki Virtanen
Lauri Vuorela

Varajäsenet:

LISTA II:  Teppo Kataja, Mikko Simola, Olli-Pekka Ahokas, Minna Lindström, Seppo Lehto.

LISTA III: Pentti Piilinen, Aila Saalasti, Mia Laine.

LISTA I: Laura Örn, Kaarlo Theis, Voitto Vaanola, Nina Mäkelä.

Kirkkoneuvosto
Jäsenet:

Juha Aronen, pj
Lassi Alastalo,  vpj
Antti Huovinen
Annikka Jokiranta
Pirjo Kaskinen
Tapio Keskitalo
Marjo Lehtonen
Kari Rinne

Varajäsenet:
Pentti Piilinen (Alastalo)
Antti Mäkitalo (Huovinen)
Mirkka Lahdenranta (Jokiranta)
Satu Suominen (Kaskinen)
Kaarlo Theis (Keskitalo)
Aila Saalasti (Lehtonen)
Aki Virtanen (Rinne)

Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä

Susanne Pohjola, Minna Lindström, Mia Laine.

Lähetystyön johtokunta

Antti Mäkitalo, pj
Marje Isolauri
Pirjo Kaskinen
Seppo Lehto
Pentti Piilinen
Voitto Vaanola
Lauri Vuorela
Varajäsenet: Ritva Kyrölä, Seppo Karhula, Lassi Alastalo, Marjo Lehtonen, Laura Örn.

Diakoniatyön johtokunta

Katriina Jalonen, pj
Mirkka Lahdenranta
Susanne Pohjola
Aila Saalasti
Satu Suominen
Kaarlo Theis
Aki Virtanen

Varajäsenet: Minna Lindström, Olli-Pekka Ahokas, Pirjo Vähämiko , Ritva Alastalo, Pirjo-Riitta Piilinen.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Lassi Alastalo
Janne Ahala
Lauri Vuorela

Varajäsenet: Antti Mäkitalo, Pirjo Kaskinen, Tapio Keskitalo

Tilintarkastaja

KHT, JHT Pertti Keskinen KPMG