Hallinnon päätöksiä

Kirkkoneuvoston kokouspäivät vuonna 2017:

ke 11.1., ke 22.2., ke 29.3., (tilinpäätös), ke 19.4., ke 17.5., ke 14.6., ke 26.7., ke 20.9., to 2.11. (vero-% & talousarvio), ke 29.11.

Kirkkovaltuuston seuraava kokous ti 15.11.2017 klo 18 Vinkkilän srk-talossa.

Kirkkovaltuuston kokous ti 2.5.2017 klo 18 Vinkkilän srk-talossa.

 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018, eroa pyytäneen Leena Heinosen tilalle, valittiin Janne Ahala
 2.  Kun varapuheenjohtaja tuli valituksi valtuuston puheenjohtajan tehtävään, valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Susanne Pohjola
 3. Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi, eroa pyytäneen Leena Heinosen tilalle,  valittiin Katriina Jalonen
 4. Myönnettiin pääluokkatason määrärahojen ylitysoikeudet
 5. Hyväksyttiin tilinpäätös 2016 (tasekirja)
 6. Hyväksyttiin hautainhoitorahaston tilinpäätös 2016
 7. Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 (29.4.2017)
 8. Hyväksyttiin tilinpäätös 2016 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
 9. Hyväksyttiin uusi taloussääntö
 10. Hyväksyttiin uusi sisäisen valvonnan ohjesääntö

Kirkkoneuvoston kokous 11.1.17:
1. Hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvion määrärahaylitykset
2. Päätettiin vuoden 2017 jumalanpalvelusapulaisten lista
3. Päätettiin neuvoston kokousajat vuonna 2017
4. Vahvistettiin työntekijöiden talvilomat
5. Päätettiin antaa Vinkkilän srk-talo maksutta käyttöön Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry:n  järjestämää kaikille avointa sydänviikon tilaisuutta varten
6. Päätettiin teettää uudet poppanaliinat Vinkkilän srk-talon pöydille
7. Merkittiin tiedoksi tontinostotarjous
8. Päätettiin kysyä sijoitussalkun hoitotarjouksia

Kirkkoneuvoston kokous 22.2.17:
1.   Perustettiin seurakunnan johtoryhmä (JORY), jäsenet kirkkovaltuuston pj ja vpj, kirkkoneuvoston vpj, kirkkoherra, talouspäällikkö
2.   Seurakunnan laskujen hyväksyjät kirkkoneuvoston kaudella 2017-18 ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö
3.   Perhekerhon ja Tiistaipiirin rahavarat päätettiin yhdistää srk:n päätilille
4.   Seurakunnassa päätettiin ottaa käyttöön sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely
5.   Päätettiin tehdä varainhoitosopimus OP Privaten kanssa
6.   Hyväksyttiin muutettu kanttorin viran ohjesääntö
7.   Hyväksyttiin muutettu lähetystyön johtokunnan johtosääntö
8.  Vehmaan palvelukeskussäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017-18 valittiin Kristina Laiho, varalle Aki Virtanen
9.   Lapsiasiahenkilöksi (LAVA) valittiin edelleen Antti Huovinen
10.  Nimettiin kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin/työryhmään: diakoniatyön johtokuntaan Marjo Lehtonen, lähetystyön johtokuntaan Pirjo Kaskinen sekä lapsi- ja nuorisotyön toimikuntaan Antti Huovinen
11.  Seurakunnan edustajaksi asunto-osakeyhtiöitten kokouksiin valittiin edelleen Kristina Laiho
12.  Vehmaan vanhusneuvostoon seurakunnan edustajaksi valittiin Tapio Keskitalo, varalle Kari Rinne
13.  Hyväksyttiin Uudenkaupungin seurakunnan esittämä sairaalasielunhoitosopimuksen päivittäminen
14.  Kirkon paloilmoitinjärjestelmän vuosihuoltosopimus päätettiin tehdä Hämeen Lukko Oy:n kanssa.

Kirkkoneuvoston kokous 29.3.17:

1. Maalämpöjärjestelmien rakentamisen menot päätettiin kattaa verovaroilla, ei lahjoitusrahastojen varoilla
2. Hautausmaan kausityöntekijäksi päätettiin ottaa 24.4.-31.10.17 Satu Mäkipää
3. Kesäkahvila annetaan vuokralle Minna Kuuselalle
4. Päiväkerhomaksu kaudella 2017-2018, päiväkerhomaksuksi 80 € syyskausi, 80 € kevätkausi, 3-4 kerhokertaa/vko; 50 € 2 kerhokertaa/vko. Sisaralennus 25 %;
5. Hyväksyttiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä varhaisen tuen malli/päihdehoitomalli
6. Hyväksyttiin lapsi- ja nuorisotyön työryhmän johtosääntö
7. Hyväksyttiin luottotappioiden kirjaaminen, perintää jatketaan silti
8. Muutettiin maksutaksaa siten, että kirkon käyttömaksua avioliittoon vihkimisessä ei peritä, jos toinen vihittävistä on ollut Vehmaan seurakunnan jäsen
9. Myönnettiin Vehmaan Lustaset ry:lle hankerahaa 1000 €
10. Päätettiin tehdä vastatarjous metsäpalstasta ostotarjouksen tehneille

Kirkkoneuvoston kokous 19.4.17:

 1. Hyväksyttiin seurakunnan tilinpäätös 2016 (tasekirja) esitettäväksi kirkkovaltuustolle
 2. Hyväksyttiin hautainhoitorahaston tilinpäätös 2016 esitettäväksi kirkkovaltuustolle
 3. Hyväksyttiin rippileirisuunnitelma
 4. Valittiin hautausmaan kesätyöntekijät: Laura Piiroinen kesäkuuksi, varalle Matilda Salminen, Rasmus Falck heinäkuuksi, varalle Teemu Skinnarla
 5. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi uusi taloussääntö
 6. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi  sisäisen valvonnan ohjeet
 7. Finda Oy:n osakkeista saadun tulon siirto Korpelaisen rahastoon
 8. Esitys valtuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinnasta
 9. Esitys valtuustolle diakoniatyönjohtokunnan puheenjohtajan valinnasta
 10. Toimistosihteerin työsuhteen irtisanominen päättymään 31.7.2017
 11. Päätettiin hakea kirkon keskusrahastosta harkinnanvaraisen avustusta
 12. Vahvistettiin vuosilomajärjestys lomakaudella 2.5.-30.9.2017
 13. Kirkkoneuvosto hyväksyi työalojen määrärahaylitykset, ja esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi osastotason ylitykset
 14. Päätettiin ottaa henkilö 3 kk:n työkokeiluun hautausmaalle.

Kirkkoneuvoston kokous 2.5.17:

 1. Käsiteltiin tasekirjaan 2016 tehdyt muutokset
 2. Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus 29.4.2017
 3. Merkittiin tiedoksi yhteenveto tilintarkastuksesta 29.4.
 4. Päätettiin huoneenvuokrasopimuksesta
 5. Todettiin, ettei voida ottaa henkilöä työkokeiluun

Kirkkoneuvoston kokous 17.5.17:

 1. Virkojen osa-aikaistamisia aletaan valmistella
 2. Tutustuttiin OP Pohjolan turvaselvitykseen

Kirkkoneuvoston kokous 14.6.17:

 1. Kanttori Aija Haapalaisen irtisanoutuminen virastaan
 2. Kanttorin tehtävien järjestelyt Aija Haapalaisen virkasuhteen päättymisen (13.8.2017) jälkeen
 3. Toimistosihteeri Sari Väinölän irtisanoutuminen virastaan
 4. Kirkkoherranviraston tehtävien järjestelyt Sari Väinölän virkasuhteen päättymisen (31.7.2017) jälkeen

Kirkkoneuvoston kokous 26.7.17:

 1. Suoritettiin hautausmaan katselmus. Todettiin hautausmaan yleisilme erittäin siistiksi, kiitokset hautausmaan työntekijöille
 2. Tehtiin esitys valtuustolle kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttamiseksi
 3. Otettiin Elina Lehtonen työsuhteiseksi kirkkoherranviraston toimistosihteeriksi 31.12.2017 saakka
 4. Tehtiin esitys valtuustolle, että anotaan tuomiokapitulilta lupaa kanttorin viran muuttamisesta osa-aikaiseksi, 80%
 5. Hanna Likitalo-Goesch otetaan hoitamaan kanttorin tehtäviä (80 %:n palkalla) siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään
 6. Annettiin kirkkohallituksen pyytämä palaute kirkolliskokouksen tulevaisuuteen liittyvistä linjauksista.

 

 1. Kirkkoneuvoston kokous 20.9.17:
 2. Päätettiin budjettiraamit vuodelle 2018
 3. Vahvistettiin kannettavat maksut 2018
 4. Tehtiin esitys kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksuista 2018
 5. Vahvistettiin haudanhoitomaksut 2018
 6. Vahvistettiin vuokrankorotukset osakehuoneistoissa 1.1.2018 alkaen
 7. Hyväksyttiin vuosilomajärjestyksen muutos
 8. Hyväksyttiin kehittämissuunnitelma 2018 (koulutussuunnitelma)
 9. Hyväksyttiin vapaa-aikasuunnitelmat
 10. Päätettiin lopettaa Säästöpankissa oleva kolehtitili
 11. Päätettiin irtisanoa Säästöpankin verkkopankkitunnukset ja verkkotiliote
 12. Hyväksyttiin Vehmaan kirkkokuoron esitys kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyydestä